mens designer watches

Przeglądy i konserwacje gaśnic

Aby mieć pewność, że sprzęt przeciwpożarowy, który posiadamy jest sprawny i zadziała w momencie powstania pożaru ratując nasze zdrowie lub życie musimy poddawać go okresowym przeglądom. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz.719 z 2010 r.) oraz z zaleceniami producentów podręczny sprzęt gaśniczy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w roku. Aby wykonać profesjonalny przegląd gaśnicy wymagany jest odpowiedni sprzęt, doświadczenie i umiejętności certyfikowanego konserwatora.

Przeglądy, konserwacje hydrantów i węży hydrantowych

W budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy zainstalowana jest często sieć hydrantów wewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem MSW iA należy jeden raz w roku poddawać kontroli hydranty, a węże hydrantowe co 5 lat. Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy wyposażenie hydrantu jest kompletne (zawór,wąż hydrantowy,prądownica) oraz czy ciśnienie wody pozwoli na skuteczne gaszenie źródła pożaru.

Znaki ewakuacyjne, informacyjne i ostrzegawcze

Każdy obiekt użyteczności publicznej oraz zakład pracy musi być wyposażony w odpowiednią ilość znaków ulokowanych w najbardziej newralgicznych miejscach określonych wymogami ewakuacyjnymi. Znaki są wykonane ze specjalnego materiału fluoroscencyjnego i w przypadku niebezpieczeństwa, kiedy nie działa oświetlenie, wskazują kierunek wyjścia z zagrożonych pomieszczeń. Nasi specjaliści pomogą Państwu w prawidłowym rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych

Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego / szkolenia BHP i Przeciwpożarowe

Ważnym elementem poczucia bezpieczeństwa w firmie jest świadomość załogi w zakresie znajomości przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. W celu kompleksowego rozwiązania problemu ochrony przeciwpożarowej proponujemy szkolenia pracowników połączone z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasza firma oferuje opracowanie specjalistycznych instrukcji przeciwpożarowych w oparciu o rozporządzenie MSWiA i przepisy branżowe.

Projektowanie,budowa i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru (SAP)

Instalujemy oraz konserwujemy sprawdzone i niezawodne systemy SAP znanych firm wykrywające zagrożenia pożarowe. Sygnalizacja alarmu pożarowego zapewnia nieustanny nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym dając komfort i poczucie pewności, że Państwa dom lub firma jest należycie chroniona. Jesteśmy również uprawnieni do instalowania i obsługi czujek izotopowych. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, a rekomendacją - współpraca ze znanymi instytucjami.

Systemy oddyminia / oddymianie

Systemy te służą do odprowadzania energii cieplnej, produktów spalania, par toksycznych poza obręb dróg ewakuacyjnych. Urządzenia te mają zasadniczy wpływ na bezpieczny przebieg ewakuacji i bardzo często stanowią część składową całego systemu przeciwpożarowego.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegania służy do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej zagrożonych różnymi zdarzeniami losowymi.System może służyć również do nagłaśniania obiektów.

Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego

W oparciu o obowiązujące przepisy wykonujemy analizę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Przygotowujemy dokumentację techniczną w postaci gotowych projektów. Analizy wykonują wysokiej klasy specjaliści z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przyjmujemy płatności Dotpay.pl GRUPA SUPON sp. z o.o. ul. Ołbińska 19 50-233 Wrocław
                                       tel./fax.: +48 71 794 92 00
                                       kom. +48 601 782 982
                                       email: info@grupasupon.pl


NIP 955-00-10-296, REGON 810774453, Numer KRS: 0000189368

© Copyright by Supon 2013 - 2024 | Realizacja: RED Agencja Interaktywna