Instrukcje przeciwpożarowe

Wszystkie obiekty użyteczności publicznej, takie jak urzędy czy placówki oświatowe, obiekty zamieszkania zbiorowego – zakłady opieki, hotele i pensjonaty a także przemysłowe (hale produkcyjne czy magazynowe), powinny posiadać własną instrukcję przeciwpożarową. Do jej opracowania zobowiązani są właściciele budynków, ich użytkownicy bądź zarządcy. Wykonanie można powierzyć wyłącznie osobom, które mają odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie średnie, przebyte szkolenie bądź posiadające tytuł zawodowy technika pożarnictwa).

Profesjonalna Instrukcja Przeciwpożarowa wykonywana jest, aby określić wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie organizacji, techniki oraz w zakresie porządkowym. Muszą one zostać uwzględnione podczas eksploatacji obiektów i sprzętów, które się w nich znajdują. Aby została ona wykonana w pełni poprawnie, musi zostać poprzedzona szczegółową analizą obiektu. Odpowiednio sporządzona, zwiększa poziom bezpieczeństwa i obniża ryzyko pojawienia się zagrożenia pożarem, a dodatkowo ułatwia takie zarządzanie obiektem, aby przebiegało ono w zgodzie z wymogami prawnymi.

Powinny się w niej znajdować warunki ochrony przeciwpożarowej, informacje dotyczące sprzętów ppoż. oraz gaśnic, w jakie musi być wyposażony obiekt, informacje dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia, sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych przed wystąpieniem pożaru, informacje dotyczące postępowania ewakuacyjnego, sposoby informowania pracowników z przepisami a także obowiązki osób będących użytkownikami ochrony ppoż. Konieczne jest również uwzględnienie planów poszczególnych obiektów, które będą zawierać graficzne przedstawienie danych takich jak miejsca zbiórki do ewakuacji, sprzęt przeciwpożarowy, miejsca szczególnie zagrożone niebezpieczeństwem i inne.

Oferowane przez nas Instrukcje Przeciwpożarowe to dokumenty wyjątkowo praktyczne, a co ważne w odpowiedni sposób spełniają swoje zadania. Produkty te wykonane są w sposób przejrzysty i czytelny oraz szczegółowo opisują sposób działania w chwilach zagrożenia. Dzięki nim możliwa będzie odpowiednia reakcja w trakcie wybuchu pożaru w budynku. Przygotowujemy także instrukcje ppoż. zgodne z rozporządzeniem MSWiA Dz. Ust. 109 poz. 719. Z pewnością skorzystanie z naszych usług przyniesie Państwu najwyższą satysfakcję. Dbamy o profesjonalizm i rzetelność, dzięki czemu przygotowanie dokumentów pozwoli na utrzymanie kompleksowego bezpieczeństwa w danym obiekcie. Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z ofertą zaprezentowaną przez Grupę Supon.

Przyjmujemy płatności Dotpay.pl GRUPA SUPON sp. z o.o. ul. Ołbińska 19 50-233 Wrocław
                                       tel./fax.: +48 71 794 92 00
                                       kom. +48 601 782 982
                                       email: info@grupasupon.pl


NIP 955-00-10-296, REGON 810774453, Numer KRS: 0000189368

© Copyright by Supon 2013 - 2024 | Realizacja: RED Agencja Interaktywna