Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin
Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

Cena: zapytaj o cenę

Nr katalogowy:

Impregnacja ogniochronna drewna i tkanin

Wykonujemy impregnacje ogniochronne materiałów palnych występujących w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi elementy wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudnozapalne.
Impregnacje wykonujemy tylko środkami posiadającymi wymagane dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty.Prawo:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

"W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione."
"Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione."
"Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli klas odporności ogniowej oraz powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień."

Nie znaleziono pasujących produktów.

Przyjmujemy płatności Dotpay.pl GRUPA SUPON sp. z o.o. ul. Ołbińska 19 50-233 Wrocław
                                       tel./fax.: +48 71 794 92 00
                                       kom. +48 601 782 982
                                       email: info@grupasupon.pl


NIP 955-00-10-296, REGON 810774453, Numer KRS: 0000189368

© Copyright by Supon 2013 - 2020 | Realizacja: RED Agencja Interaktywna